Resultat af emballagesøgning

Emballagekode Volumen (l) Maks. rel
densitet
Maks.
bruttovægt (kg)
Maks. Prøvetryk (kPa) Indehaver af
typegodkendelsen
(P)roducent / (B)ruger
Status
(P)roduktion
(B)ero
(O)psagt
Status-dato Mærkning Indehaver af
typegodkendelsen
4D 43 n/a 31 n/a P
P

4D/X31/S/År
DK/ETI-121005
Granby Pack A/S
4D 85 n/a 90 n/a P
P

4D/X90/S/År
DK/ETI-121005
Granby Pack A/S
4D 228 n/a 135 n/a P
P

4D/Y135/S/År
DK/ETI-121005
Granby Pack A/S
4D 228 n/a 200 n/a P
P

4D/Z200/S/År
DK/ETI-121005
Granby Pack A/S
4D 427 n/a 300 n/a P
P

4D/Z300/S/År
DK/ETI-121005
Granby Pack A/S
4D 85 n/a 90 n/a P
P

4D/X90/S/År
DK/ETI-01011
Granby Pack A/S
4D 525 n/a 250 n/a P
O

4D/Y250/S/År
DK/ETI-01011
Granby Pack A/S
4D 427 n/a 300 n/a P
P

4D/Z300/S/År
DK/ETI-01011
Granby Pack A/S
4D 446 n/a 250 n/a P
B
04-01-2021
4D/Y250/S/År
DK/ETI-10003
Granby Pack A/S

Teknologisk Institut - Emballage og Transport - Kontaktperson Morten Pedersen

Til søgning i emballagefortegnelsen