Resultat af emballagesøgning

Emballagekode Volumen (l) Maks. rel
densitet
Maks.
bruttovægt (kg)
Maks. Prøvetryk (kPa) Indehaver af
typegodkendelsen
(P)roducent / (B)ruger
Status
(P)roduktion
(B)ero
(O)psagt
Status-dato Mærkning Indehaver af
typegodkendelsen
1H1 1 1.2 n/a 100 P
O

1H1/Y/100/År-Mdr
DK/ETI-98049
Promens GmbH, Görzke

Teknologisk Institut - Emballage og Transport - Kontaktperson Morten Pedersen

Til søgning i emballagefortegnelsen