Resultat af emballagesøgning

Emballagekode Volumen (l) Maks. rel
densitet
Maks.
bruttovægt (kg)
Maks. Prøvetryk (kPa) Indehaver af
typegodkendelsen
(P)roducent / (B)ruger
Status
(P)roduktion
(B)ero
(O)psagt
Status-dato Mærkning Indehaver af
typegodkendelsen
4D 130 n/a 100 n/a B
P

4D/Y100/S/År
DK/ETI-03018
SAAB Nordic Defence Industries A/S

Teknologisk Institut - Emballage og Transport - Kontaktperson Morten Pedersen

Til søgning i emballagefortegnelsen