Resultat af emballagesøgning

Emballagekode Volumen (l) Maks. rel
densitet
Maks.
bruttovægt (kg)
Maks. Prøvetryk (kPa) Indehaver af
typegodkendelsen
(P)roducent / (B)ruger
Status
(P)roduktion
(B)ero
(O)psagt
Status-dato Mærkning Indehaver af
typegodkendelsen
50H 660 n/a 310 n/a B
P
16-03-2023
50H/Y/MM-ÅÅ
DK/ETI-23002/0/310
Sjællands Universitetshospital, Driftafd

Teknologisk Institut - Emballage og Transport - Kontaktperson Morten Pedersen

Til søgning i emballagefortegnelsen