Resultat af emballagesøgning

Emballagekode Volumen (l) Maks. rel
densitet
Maks.
bruttovægt (kg)
Maks. Prøvetryk (kPa) Indehaver af
typegodkendelsen
(P)roducent / (B)ruger
Status
(P)roduktion
(B)ero
(O)psagt
Status-dato Mærkning Indehaver af
typegodkendelsen
4G 100 n/a 100 n/a P
O
31-12-2021
4G/X100/S/År
DK/ETI-120406
VPK Packaging A/S
4G 40 n/a 23 n/a P
O
31-12-2021
4G/X23/S/År
DK/ETI-120457
VPK Packaging A/S
4G 13,5 n/a 15 n/a P
O
31-12-2021
4G/X15/S/År
DK/ETI-91513
VPK Packaging A/S
4G 40 n/a 24 n/a P
O
31-12-2021
4G/Y24/S/År
DK/ETI-91523
VPK Packaging A/S
4G 667 n/a 200 n/a P
O

4G/Y200/S/År
DK/ETI-96006
VPK Packaging A/S
4G 500 n/a 100 n/a P
O

4G/Y100/S/År
DK/ETI-04012
VPK Packaging A/S
4G 250 n/a 100 n/a P
O

4G/Y100/S/År
DK/ETI-04012
VPK Packaging A/S
50GW 920 n/a 155 n/a P
O
31-12-2021
50GW/Y/Mdr-År
DK/ETI-07004/279/155
VPK Packaging A/S
4G 40 n/a 40 n/a P
O
31-12-2021
4G/X40/S/År
DK/ETI-11002
VPK Packaging A/S
4G 18,5 n/a 17 n/a P
O
31-12-2021
4G/X17/S/År
DK/ETI-11002
VPK Packaging A/S
4G 38,4 n/a 27 n/a P
O
31-12-2021
4G/X27/S/År
DK/ETI-11002
VPK Packaging A/S
4G 40 n/a 27 n/a P
O
31-12-2021
4G/X27/S/År
DK/ETI-11002
VPK Packaging A/S
4G 24 n/a 47.5 n/a P
O
31-12-2021
4G/X47.5/S/År
DK/ETI-11002
VPK Packaging A/S

Teknologisk Institut - Emballage og Transport - Kontaktperson Morten Pedersen

Til søgning i emballagefortegnelsen